ابراهیم با نگار کالفا ازدواج میکند ونگار ازش حامله میشه.

مادر سلطان هم با شنیدن این خبر میمیره.

خدیجه هم متوجه قضیه میشه و نگار در غیاب ابراهیم زندانی میکنه و آخر سرهم بچش بدنیا میاد.وخدیجه به نگار میگه بچت مرده بدنیا اومد.و بعد هم سر نگار رو میسباره دست جلاد ها و سرشو میزنن.

سلطان سلیمان هم با یک ایرانی به اسم فیروزه رابطه برقرار میکنه و هر روز با اونه و خرم از چشمش افتاده...


برچسب‌ها: سرنوشت ابراهیم در سریال حریم سلطان قسمتهای آخر

تاريخ : سه شنبه ۱۸ مهر۱۳۹۱ | 3:27 | نویسنده : behnod |